₪ Điểm đứng một góc đời thường Tour Eiffel Paris

Đầu năm 2014 lang thang qua phố Pontoise
Huỳnh TâmĐiểm đứng một góc đời thường Tour Eiffel Paris
Huỳnh Tâm 

 Tôi đến đây từ buổi mặt trời vừa lố dạng ban mai